4-5 роки

БЕЗКОШТОВНЕ

пробне заняття

Програма Baby–знайки дітям віком від 4 до 5 років.

П’ятий рік життя є періодом інтенсивного росту та розвитку організму дитини. Посилюється прагнення дітей до самостійності та, на відміну від попередніх вікових періодів, з’являються можливості її реалізації в різних видах діяльності.

У цьому віці істотне значення мають дидактичні і рухливі ігри. У цих іграх в дітей формуються пізнавальні процеси, розвиваються спостережливість, уміння дотримуватись правил, формуються навички поведінки, діти починають планувати свої дії і втілювати задуми.

Поруч із ігровою діяльністю розвивається продуктивна. Під впливом виховання у дітей починають формуватися почуття, які виражають ставлення до людей і явищ, а також уміння підкоряти свої бажання вимогам дорослих. Підвищується здатність відгукуватись на цікавий зміст пісні, картини, казки, вірша, а також змістовно та з розумінням відтворювати їх.

У середній віковій групі заняття спрямовані на:

  • збагачення словникового запасу, розвиток активного мовлення мовлення, мовленнєвий етикет;
  • розширення уявлення про предмети і явища навколишнього світу;
    стимулювання розвитку творчих здібностей, бажання займатись художньою діяльністю;
  • формування у дітей практичних навичок: вміння читати, рахувати, розв’язувати приклади і задачі, логічні вправи;
  • ознайомлення із художньою літературою, творами мистецтва
    підготовки руки до письма;
  • розвивати допитливість за допомогою цікавих дослідів і експериментів;
  • розвивати навики малювання, аплікації, ліплення, декупажу, орігамі тощо.

 

У цьому віці набувають актуальності поряд із іншими, вже знайомими дітям видами ігор – сюжетно-рольові. Вони побудовані на взятій дитиною для відтворення ролі, через яку вона може відчувати емоції відображуваного героя, його основні характеристики та дії, мотиви прийнятих ним рішень.  Це дає змогу не просто сприймати навколишні явища , як даність, але й цікавитись їх походженням, спосособом виникнення. Діти починають встановлювати елементарні зв’язки мж об’єктами, пов’язувати їх спільними ознаками, назвами, поняттями.

 

Робота педагога з дітьми 4-5 років грунтується на чіткій організації навчально-виховного процесу таким чином аби не лише задовільняти дитячі пізнавальні інтереси, їх бажання, потреби, просто надавши власноруч відповідну інформацію,  але й створити для них можливість шляхом «спроб і помилок» самостійно дійти до простих істин. У цьому віці педагог скеровує дітей, вказує їм правильний шлях, а вони більшою мірою самі добувають необхідну інформацію.

 

Для роботи на заняттях застосовуються такі завдання, при виконанні яких діти застосовують логічне мислення, віднаходячи зв’язки між тими чи іншими явищами та класифікуючи їх. Це дозволяє активізувати дитячу допитливість і жагу до експериментування та пізнання. І в цьому не останню роль відіграємо ми  – педагогічний колектив «Дитячої академії».

Ефективні методики навчання для дітей за віком